Rider

team leader               fumi.         

o-tsubo.

kudo-.

shino.

mitsuya.

musashi.

yu-ki.

sara.

nao.

mar-c.

riki.takeuchi.

wada.

ray.

o-ta.

senncho-.

hosshy.

naopu-.

kazuki.

yasu.

sibapurin.


Legend Rider

builder

yotte.  

builder

daike.

ryuta.

settai.D.aboku.

simon.

taco.

mori.

koichi.

to-ru.

gaku.

kenta.

akira.

ujiie.

atsushi.

takayama.

hiroco.

yama.

yoshiki.

hiroto.

yu-.

masato-.

o-taka.

ikuko.

...